top of page
living liquids logo

כל המוצרים שלנו הינם כשרים פרווה
תחת ההשגחה של הרב מרדכי גלזמן,ריגה
באישור הרבנות הראשית בישראל

לצפייה בתעודת הכשרות

חותמת כשרות מאושרת של הרבנות הראשית לישראל
bottom of page